Vanliga frågorVarför bara flickor?
Flickorna har ofta nog med bekymmer utan att man i onödan utsätter dem för de risker för kärleksproblem och annan turbulens som följer av att blanda flickor och pojkar i ett gemensamt boende med ganska stor omsättning av ungdomar.

Genom att begränsa oss till enbart flickor behöver vi inte vara lika duktiga på pojkars problem som, generellt sett, i mycket skiljer sig från flickors. Vi föredrar att ha hög spetskompetens i personalgruppen inom ett begränsat område framför att spänna över en stor "marknad."

Vi vill med gott samvete kunna ta emot flickor med olika kulturella bakgrunder. Exempel: Flicka i invandrarfamilj från främre orienten (sydvästra asien, nordafrika) råkar ut för en kulturkrock när hon i ungdomsgänget vill förhålla sig till pojkar som svenska flickor gör, samtidigt som familjen med fadern i spetsen vill att hon i detta avseende följer hemlandets sed. Flickan revolterar mot familjen, socialtjänsten blir inkopplad, flickan omhändertas. Att i det läget, med laga tvång, sätta flickan på ett behandlingshem där pojkar och flickor blandas huller om buller vore ett hån inte bara mot familjen utan mot hela den kulturkrets de representerar.
Eller: Flicka med sträng katolsk bakgrund och uppfostran blir gravid på behandlingshemmet. Ansvarsförhållanden?

Jag är förälder, släkt, granne, lärare,.... Kan ni hjälpa till med den här flickan?
Kanske, men det måste gå genom socialtjänsten i den kommun där flickan är skriven. Kommunen och eventuellt i ett senare skede förvaltningsrätten beslutar om vad som kan göras, och vi tar emot flickor på uppdrag av kommunen.

Hur sker inskrivning?
På Stubben!
Kontakta oss när som helst på dygnet. Det finns alltid någon i tjänst eller jour som kan besluta om inskrivning. En i förväg väl planerad inskrivning, helst med föregående besök, är dock alltid att föredra om omständigheterna medger det.

Hon är påverkad av berusningsmedel. Kan ni ta hand om henne?
Normalt ja, men vi bedriver ingen sjukvård och kan inte avgifta efter drog eller alkoholmissbruk.

Kan ni låsa om flickorna?
Nej. När det gäller flickor som måste låsas in för att hållas på plats hänvisar vi till Statens Institutionsstyrelse (SiS) som vid de särskilda ungdomshemmen har möjlighet att låsa in ungdomar. Tel: 010-453 40 00.

Kan ni inte göra ett undantag och ta emot den här pojken?
Nej, om hen har en pojkes personnummer har vi inte tillstånd att ta emot.

Hon har ett djur. Kan det komma med?
Vandrande pinne, guldfisk: Ja.
Kanin, hamster, marsvin: Kanske (om allergi inte förekommer).
Häst: Endast efter särskilda arrangemang.
Hund eller katt: Helst inte.

Vad är vårdkostnaden?
4 218 kr/dygn.
Efter justering för moms via kommunkontosystemet kostar det kommunen 3 965 kr/dygn.

Vad har Ni för uppsägningstid?
Ingen.

Ni var inte riktigt vad vi tänkt oss. Var hittar vi andra behandlingshem?
Försök med www.hvb-guiden.se.