Kort presentation


Stubben är ett HVB-hem för flickor 12 till 18 år gamla. Det finns plats för sju flickor varav en i träningsboende. Flickor kan placeras jml SoL eller LVU § 2, 3 och 6.

Stubben präglas av stor tillgänglighet och kan ta emot flickor i akuta situationer utan föregående planering.
Akut intagning dygnet runt.

Vi kan bistå kommunen i utredningar och därefter också hjälpa till med att hitta den bästa fortsatta insatsen för flickan. Antingen på Stubben eller någon annan stans. Efter en placering på Stubben kan vi svara för nödvändig eftervård och uppföljning.

Stubben bedriver ett aktivt och intensivt behandlingsarbete med fokus på varaktiga resultat, utan att mer tid än nödvändigt tillbringas på institutionen.