UC´s Kreditvärdering


UC, Bankernas kreditvärderingsinstitut, har placerat Stubben HVB AB i riskklass 5, vilket innebär högsta kreditvärdighet.

Kravet för att bli placerad i den exklusiva gruppen av företag med högsta kreditvärdighet är under 0,25 % risk för ekonomiskt obestånd under det närmaste året.
Stubben HVB AB har åsatts värdet "mindre än 0,03 %" vilket är den absolut lägsta siffra som kan sättas av UC.

Detta innebär också att risken för att verksamheten läggs ner på grund av ekonomiskt obestånd är försvinnande liten.