SIL´s kvalitetsindex


2006


2007


2008


2009


2010


Från och med 2011 har vi valt att inte anlita SIL för att genomföra våra enkäter. Vi anser inte att SIL på ett tillräckligt konsekvent sätt håller fast vid utstakade grunder för genomförandet. Alltför stort utrymme lämnas nu för manipulation av systemet genom att t.ex. välja bort enstaka placeringar, välja tidsperiod eller använda samma placering flera gånger.

Det förhållande att vi nu själva ställer motsvarande frågor till placeraren kan påverka resultatet. Jämförelse med enkäter gjorda av SIL kan därför inte göras. Dock kan vi nu i stället på ett bättre sätt jämföra oss med våra egna tidigare resultat.

2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018